فروش قطعات برقي کوماتسو

فروش قطعات برقي کوماتسو
فروش قطعات برقي کوماتسو
فروش قطعات برقي کوماتسو
فروش قطعات برقي کوماتسو
فروش قطعات برقي کوماتسو
فروش قطعات برقي کوماتسو
فروش قطعات برقي کوماتسو
فروش قطعات برقي کوماتسو

فروشگاه تکنو پارت
فروش قطعات برقي کوماتسو و کاترپيلار حتي در روز هاي تعطيل
1-استارت
2-دينام
3-آمپرآلات
4-افتامات
5-کنترل پنل
6-ال سي دي -LCD
7-اي سي ام-ECM
8-کامپيوتر
-----------------------
استارت
دينام
آمپرآلات
افتامات
کنترلپنل
السيدي
ايسيام
کامپيوتري
بیلکوماتسو
کوماتسوبیلمکانیکی
بیلمکانیکی
لودرکوماتسو
لودر
لیفتراککوماتسو
شرکتکوماتسو
لیفتراک
قیمتبیلمکانیکی
بلدوزرکوماتسو
Komatsu
گریدرکوماتسو
هپکو
بیلمکانیکیهیوندایی
عکسلودر
قیمتلودر
Loader
استارتماشین
استارتخودرو
استارتنخوردنماشین
لودرولوو
انواعلودر
قیمتقطعات
قطعاتیدکیکاترپیلار
هیوندای -ماشینالاتراهسازیومعادن - لودر - بیلمکانیکی - گریدر-بلدوزر -ليفتراك-دامپتراک
ياطاقان -کوماتسو-125-470-بيلکوماتسو 400-ميبا-ياطاقان,کوماتسو,125,470,بيلکوماتسو 400,ميبا-کمنزqsk19-کمنزkt1150-سايز 010-سايز 025-سايز 050-pc450-pc400-705r
•لوازم لودر

سوپر کامل لدر ولوو ال 120گرت طه
سوپر کامل لدر کوماتسو 500-1پک
سوپر کامل لودر 600-1 چين
سوپر کامل لودر کوماتسو 600-3 چيني
سوپر کامل موتور 155-A2 پک
سوپر کامل موتور 90 کوماتسو پک
سوپر کامل موتور بلدزر تي دي 25 هپکو اي پي دي پک
سوپر کامل موتور دي 8 اچ پک
سوپر کامل موتور لدر 120 کوماتسو پک
سوپر کامل موتور کمپرسور ايکس پي 750 شوايتزر طر
سوپر کامل موتور کمنز کا تي 1150 اي دي پي
سوپر کامل کاتر پيلار
سوپر کامل کمپرسور سابو XP 750/900 پک
سوپر کامل کمنز 102 امريکائي
سوپر کامل کمنز 220 کوماتسو 65 اصلي
سوپر کامل کوماتسو 400-3 پک
سوپر کوماتسو 420-3 اصلي
سوپرکامل لدر 1/3-470 کوماتسو - اصلي GARRETT
سوپلاي پمپ گازوئيل 95 ال کوماتسو اصلي
سوپلاي پمپ گازوييل ليفتراک کوماتسو 5-FD50 اصلي
سوخت پاش 155 اصلي
سوزن پمپ3306 راک پارت امريکائي
سوزن انزپژکتور موتور لدر 4400 ولوو بوش اصلي
سوزن انژكتور كوماتسو 600-1
سوزن انژکتور 102 اصلي بوش
سوزن انژکتور 155 طر
سوزن انژکتور 1T286
سوزن انژکتور 220-6 موتور 95 ال
سوزن انژکتور 3116 اصلي کت
سوزن انژکتور 3116 اصلي کت استوک
سوزن انژکتور 3306 تمام ديزل Disa ايتاليا
سوزن انژکتور 3406 اصلي کت7
سوزن انژکتور 3406 ديزا
سوزن انژکتور 3406 راک پارت امريکائي
سوزن انژکتور 3408 اصلي کت
سوزن انژکتور 3408 ديزا
سوزن انژکتور 3408 راک پارت امريکا
سوزن انژکتور 3408 راک پارت امريکا
سوزن انژکتور 470 زکسل
سوزن انژکتور 500 اصلي کوماتسو
سوزن انژکتور 6D125 اصلي Zexel
سوزن انژکتور D8
سوزن انژکتور ال 120 ولوو-بوش-اصلي
سوزن انژکتور بلدزر 155 موتور 140 اصلي
سوزن انژکتور بيل 220-6 کوماتسو بوش اصلي ( چين )
سوزن انژکتور بيل 220-7 اصلي ( برزيل )
سوزن انژکتور بيل 220-7 کوماتسو بوش اصلي ( برزيل )
سوزن انژکتور بيل 220-7 کوماتسو زکسل اصلي
سوزن انژکتور بيل پي سي 300-7 بوش اصلي
سوزن انژکتور بيل مکانيکي 912
سوزن انژکتور بيل کوماتسو 400-6
سوزن انژکتور بيل کوماتسو خط5
سوزن انژکتور تمام ديزل 3306 - CHINA
سوزن انژکتور تمام ديزل 3306 - DIZA
سوزن انژکتور تمام ديزل 3306 - DIZA تايوان
سوزن انژکتور تمام ديزل 3306 - RAK PART
سوزن انژکتور تمام ديزل 3306 - اصلي CAT
سوزن انژکتور تمام ديزل 3306 - اصلي CHINA
سوزن انژکتور تمام ديزل 3306/4 - اصلي CAT
سوزن انژکتور تمام ديزل-3306-DPA-USA
سوزن انژکتور جي امS60
سوزن انژکتور دامپتراک اچ دي 325 -5 اصلي
سوزن انژکتور دويتس 913الماني
سوزن انژکتور دويتس مارک بوش
سوزن انژکتور روماني اصلي
سوزن انژکتور لدر 600-3 اصلي
سوزن انژکتور لدر کوماتسو 600-1 اصلي
سوزن انژکتور لودر 400-5 کوماتسو
سوزن انژکتور لودر کوماتسو420-3 اصلي
سوزن انژکتور ليستر 2 سيلندر هوائي
سوزن انژکتور موتور 3406 کاترپيلار ديزا
سوزن انژکتور موتور 3408 کاترپيلار ديزا
سوزن انژکتور موتور تاتا
سوزن انژکتور موتور دوئيتس بوش اصلي
سوزن انژکتور موتور رولزرويس دلفي
سوزن انژکتور موتور کوماتسو 110
سوزن انژکتور موتور کوماتسو اصلي
سوزن انژکتور ولوو دلفي582
سوزن انژکتور کاترپيلار ديزا
سوزن انژکتور کاوازاکي 80
سوزن انژکتور کمنز 102 لوکاس
سوزن انژکتور کمنز 6 سي تي اصلي
سوزن انژکتور کوماتسو 108 اصلي
سوزن انژکتور کوماتسو 140-3 اصلي کوماتسو
سوزن انژکتور کوماتسو 406
سوزن انژکتور کوماتسو PC400-7 اصلي
سوزن انژکتور کوماتسو بيل220-7 اصلي
سوزن انژکتور کوماتسو90 اصلي کوماتسو
سوزن انژکتور155 اصلي
سوزن انژکتورپرکينز6556
سوزن انژکتورلدر کوماتسو 90 اصلي زکسل
سوزن انژکتورموتور 105 کوماتسو اصلي
سوزن پمپ 10 ميليمتر 3306 راک پارت امريکائي
سوزن پمپ 155 جديد اصلي کوماتسو
سوزن پمپ 3406 ديزا
سوزن پمپ 3408 نيم ديزل ديزا
سوزن پمپ 3408راک پارت امريکائي
سوزن پمپ 420
سوزن پمپ 4661انژکتور کوماتسو 108 اصلي
سوزن پمپ 9 ميلمتر H-R المان
سوزن پمپ 9mm راست موتور 1T286
سوزن پمپ اصلي بوش
سوزن پمپ اصلي کوماتسولودر380-5
سوزن پمپ انژکتور 155 اصلي
سوزن پمپ انژکتور d8nاصلي کاترپيلار
سوزن پمپ انژکتور اصلي کوماتسو 600-3
سوزن پمپ انژکتور بيل کوماتسو 400-6
سوزن پمپ انژکتور کوماتسو بيل خط5
سوزن پمپ بيل پي سي 300-7 بوش اصلي
سوزن پمپ بيل کوماتسو 220-6 اصلي
سوزن پمپ پرکينز 9 ميل راست
سوزن پمپ تاتا 4سيلندر
سوزن پمپ چه موتور 140-3اصلي کوماتسو
سوزن پمپ دنده اي 3306 راک پات امريکائي
سوزن پمپ دنده اي امريکاي
سوزن پمپ دنده اي ايتاليا
سوزن پمپ دنده اي کاتر پيلار ايتاليائي
سوزن پمپ دندهاي 9 ميليمتر ديزا
سوزن پمپ دويتس بوش چاک باز8.5
سوزن پمپ دويتس مارک بوش
سوزن پمپ راک پارت امريکائي D8K
سوزن پمپ روماني اصلي
سوزن پمپ فنري موتور 3306 کاترپيلار ديزا
سوزن پمپ فنري3306 راک پارت امريکائي
سوزن پمپ گازوئيل بلدزر155 موتور 140 اصلي
سوزن پمپ گازوئيل بوش
سوزن پمپ 'گازوئيل موتور 110 کوماتسو
سوزن پمپ گازوئيل موتور 3306 چيني - VIFO
سوزن پمپ لدر ال 120 ولوو - بوش -اصلي
سوزن پمپ لدر ولوو 4400 بوش اصلي
سوزن پمپ لدر کوماتسو 600-1 اصلي
سوزن پمپ لودر420-3 اصلي کوماتسو
سوزن پمپ ليستر 2 سيلندر هوائي طه
سوزن پمپ موتور 108 کوماتسو - دنسو-350-66
سوزن پمپ موتور 3306/4 تمام ديزل (11ميليمتر) - DISA
سوزن پمپ موتور 600-3 اصلي
سوزن پمپ موتور 95ال کوماتسو بيلي اصلي
سوزن پمپ موتور کوماتسو 95 ال
سوزن پمپ کاتر پيلار 3406
سوزن پمپ کمپرسور 10ميليمتر ديزا
سوزن پمپ کمنز6 دي 114 بوش
سوزن پمپ کوماتسو
سوزن پمپ کوماتسو 220-7 اصلي
سوزن پمپ کوماتسو اصلي WA500-1
سوزن پمپ کوماتسو زکسل
سوزن پمپ کوماتسو90 اصلي کوماتسو
سوزن پمپ3408 ديزا
سوزن پمپ470 زکسل اصلي
سوزن فارسونگاه اصلي کمنز 250استوک
سوزن فارسونگاه بوش اصلي
سوزن فارسونگاه پمپ موتور 108 کوماتسو-دنسو-بيل350-6
سوزن فارسونگاه موتور 125-E-3 اصلي استوک
سويچ قطع کن باطري ولو اس
سويچ گرمکن کاترپيلار اصلي کت
سويچ کامل استارت ولوو 120
سوييچ استارت ژاپني کاترپيلار
سوييچ قطع کن برق CLC
سوکت انژکتوربيل کوماتسو 400-7 اصلي
سيبک بازو پشت بيل 155 طه
سيبک پشت کمان 155 اصلي
سيبک فرمان گريدر 705A4 طه
سيبک گريدر کاترپيلار 14 جي ايتالياي
سيبک کمان 155 ايتاليا ئي اي تي ار
سيبک کمان 155 ايتاليا ئي اي تي پي
سيبک کمان 155 ترک
سيت خار سوپاپ 155 اصلي
سيت خار سوپاپ W90و420
سيت دود L120 ولوو
سيت دود و هوا بلدزر 155 سايز 0/25 - اصلي FUJI
سيت دود و هوا سوپاپ کمنز 250امريکائي
سيت دود و هوا موتور کمنزKTA50 برزيل
سيت دود وهوا اصلي W90
سيت دود وهوا اصلي کوماتسو 108 استاندارد
سيت دود وهوا سوپاپ 470 اصلي
سيت دود وهوا کوماتسو 108 اصلي 0.25
سيت سرسيلندر کمنز 250 USA
سيت سو پاپ دود3306-STD-USA
سيت سو پاپ هوا STD-USA-3306
سيت سوپاپ 120کوماتسو اصلي
سيت سوپاپ 470کوماتسو سايز 025 اصلي
سيت سوپاپ 53 امريکائي استاندارد
سيت سوپاپ D8مترلي
سيت سوپاپ جي ام 53-4 اصلي
سيت سوپاپ جي ام 71 اف پي
سيت سوپاپ دود 155 اصلي سايز 50
سيت سوپاپ دود 3406 برزيل
سيت سوپاپ دود موتور 155 کوماتسو سايز 025 برزيل
سيت سوپاپ دود موتور 6CT کمنز - METAL
سيت سوپاپ دود و هوا موتور ولوو 4500- ال 120 اس ار پي
سيت سوپاپ دود و هوا کوماتسو W90 سايز 0/5
سيت سوپاپ دود وهوا تمام ديزل F.P
سيت سوپاپ دود وهوا170 کوماتسو
سيت سوپاپ دود3406 امريکا
سيت سوپاپ دويتس912 استاندارد
سيت سوپاپ ليبهر D924TI-E اس
سيت سوپاپ موتور 170 کوماتسو اصلي اور سايز
سيت سوپاپ موتور 250 کمنز PI
سيت سوپاپ موتور 95 ال اصلي استاندارد
سيت سوپاپ موتور بلدزر تي دي 25 اصلي
سيت سوپاپ موتور دوئيتس 912 اصلي طر
سيت سوپاپ موتور کمنز کا تي 1150 فوجي
سيت سوپاپ هوا 3406 امريکا
سيت سوپاپ هوا 3406 برزيل
سيت سوپاپ هوا موتور 155 کوماتسو سايز 025 برزيل
سيت سوپاپ هوا موتور 6CT کمنز - METAL
سيت سوپاپ هوا موتور کمنز 220 - MITAL
سيت سوزن پمپ گازوئيل 3408 استوک
سيت فنر سوپاپ موتور کوماتسو اصلي
سيت گرد ياتاقان ثابت کمنز 250
سيفون گازوئيل اصلي موتور دوئيتس 913
سيل آبي دسته ليور کاترپيلار اصلي
سيل اسپول شير قطع کن دي8 ان اصلي
سيل استخواني پشت سيل گروپ روليک D8N
سيل استخواني فلزي
سيل استخواني کاترپيلار
سيل برنزي کنترل هيدوليک بيل کوماتسو
سيل بزرگ ترمز دستي 1-470 اصلي
سيل بزرگ توربين لدر ضد ال 50 تيراژه
سيل پهن توربين لدر 988 کاترپيلار - ظخيم - WG
سيل پهن توربين لدر 988B کاترپيلار - نازک - WG
سيل تخت روغن ريزي کاترپيلار
سيل ترمز لودر کوماتسو 380-5
سيل ترموستات روغن 470 اصلي
سيل تفلوني پمپ هيدروليک کوماتسو
سيل تفلوني توربين لدر 988 کاترپيلار - WG
سيل تفلوني توربين لدر 988 کاترپيلار - اصلي
سيل چرخ کاترپيلار اصلي
سيل چرخ کاترپيلار اصلي
سيل چهار گوش درام فرمان155
سيل چهار گوش سيني جلو 155
سيل دو قلو جک کوماتسو 190
سيل دو قلو کوماتسو سايز 100 سيل دو قلو سايز 60
سيل دو قلو سايز کوماتسو سايز110
سيل دو قلو کاترپيلار
سيل دو قلو کوماتسو سايز 115
سيل دو قلو کوماتسو سايز 135
سيل دو قلو کوماتسو سايز 165
سيل دو قلو کوماتسو سايز 200
سيل دور بوش 3408 W.G ايتاليايي
سيل دوقلو پيستون جک کاترپيلار
سيل دوقلو جک کاترپيلار H.G
سيل دوقلو جک کاترپيلار WG
سيل دوقلو جک کوماتسو سايز 50
سيل دوقلو کوماتسو سايز 185
سيل دوقلو کوماتسو سايز170
سيل دوقلو کوماتسو سايز250
سيل دوقلو کوماتسوئي سايز 150
سيل رينگ بزرگ تفلوني گيريبکس لدر 988 ايتاليايي
سيل رينگ بيروني گيريبکس دامپتراک کوماتسو
سيل رينگ تفلوني ايتاليائي
سيل رينگ کوچک تفلوني گيريبکس لدر 988 ايتاليايي
سيل سوزن انژکتور
سيل عينکي پمپ توپل کوماتسو600-3
سيل گرافيتي چرخ عقب دي8 ان اصلي کت
سيل گروپ
سيل گروپ بزرگ 155و 85چرخ عقب اصلي ژاپني
سيل گروپ بزرگ چرخ بلدزر 155و85 تراکتور پارت ژاپني
سيل گروپ بزرگ چرخ بلدزر 155و85 دوراسل
سيل گروپ بزرگ چرخ عقب 155 رم
سيل گروپ بزرگ چرخ عقب 65 اصل کوماتسو
سيل گروپ بيل خط5 ايتاليائي
سيل گروپ بيل هيوندائي 210
سيل گروپ بيل کوماتسو
سيل گروپ بيل کوماتسو دوراسل
سيل گروپ چرخ 470 ژاپني
سيل گروپ چرخ 600-1
سيل گروپ چرخ 950 رم
سيل گروپ چرخ 950 اس
سيل گروپ چرخ 966 کاترپيلار
سيل گروپ چرخ 988 B
سيل گروپ چرخ 988 سي ال سي
سيل گروپ چرخ D6
سيل گروپ چرخ اصلي تو WA600
سيل گروپ چرخ ايدلر D8N اس
سيل گروپ چرخ بزرگ بيل کوماتسو 200-6 ژاپني
سيل گروپ چرخ بزرگ چرخ بلدزر 155 ار پي اس
سيل گروپ چرخ بلدزر دي 7 کاترپيلار اي تي ار
سيل گروپ چرخ بيل 350-6 ژاپني
سيل گروپ چرخ بيل 350-6 طه
سيل گروپ چرخ بيل 400-6 دوراسل
سيل گروپ چرخ بيل دوو ار پي اس
سيل گروپ چرخ بيل کوماتسو 220-2 اصلي
سيل گروپ چرخ جلو بيل 912 زنجيري دوراسل
سيل گروپ چرخ دامپتراک 325-5 تو
سيل گروپ چرخ دريل واگن دوراسل
سيل گروپ چرخ طبق نمونه 105*80
سيل گروپ چرخ عقب D8N
سيل گروپ چرخ عقب بيل و بلدزر 65 کوماتسو دوراسل
سيل گروپ چرخ عقب بيل کوماتسو 220-6
سيل گروپ چرخ عقب دي 8 ان اصلي کت
سيل گروپ چرخ عقب کاترپيلار-ITR
سيل گروپ چرخ عقب کوماتسو بيل 400-7
سيل گروپ چرخ لدر 988 کاترپيلار دوراسل
سيل گروپ چرخ لدر 988B کاترپيلار DYACO
سيل گروپ چرخ لدر کوماتسو دوراسل
سيل گروپ چرخ کاترپيلار ورد
سيل گروپ دريل واکن
سيل گروپ روليک
سيل گروپ روليک 155 انگليسي
سيل گروپ روليک 155 ايتاليا
سيل گروپ روليک 355 پک
سيل گروپ روليک 65
سيل گروپ روليک 85 کوماتسو
سيل گروپ روليک D5
سيل گروپ روليک D6 رم
سيل گروپ روليک D8N
سيل گروپ روليک ايتاليا ئي
سيل گروپ روليک بالا ک ام پي
سيل گروپ روليک بزرگ دريل واگن
سيل گروپ روليک بلدزر 85 دوراسل
سيل گروپ روليک بيل 200/220-7 تراکتور پارتز ژاپني
سيل گروپ روليک بيل 220-2
سيل گروپ روليک بيل 240 ولوو - دوراسل
سيل گروپ روليک بيل 350-6 ايتاليائي
سيل گروپ روليک بيل رم PC300-7
سيل گروپ روليک بيل کوماتسو400و450-6
سيل گروپ روليک دي 8
سيل گروپ روليک دي 9 ان اي تي ار
سيل گروپ روليک دي 9 ان طه
سيل گروپ روليک و چرخ 155 ژاپني دوراسل
سيل گروپ سايز 112*93*23
سيل گروپ کاتر پيلار ايتاليا
سيل گروپ کاترپيلار CLC
سيل گروپ کوچک جرخ 155 دوراسل
سيل گروپ کوچک چرخ 155 رم
سيل گروپ کوچک چرخ 325-6 اصلي تو
سيل گروپ کوچک چرخ 355 رم
سيل گروپ کوچک چرخ 65 رم
سيل گروپ کوچک چرخ بلدزر 155 ار پي اس
سيل گروپ کوچک چرخ بلدزر 155 تراکتور پارت ژاپني
سيل گروپ کوچک چرخ بلدزر 85 دوراسل
سيل گروپ کوچک چرخ بيل 500-HYUNDAI دوراسل
سيل گروپ کوچک چرخ بيل 932 ليبهر
سيل گروپ کوچک چرخ دامپتراک اچ دي 325 دوراسل
سيل گروپ کوچک چرخ عقب 155 اصلي کوماتسو
سيل گروپ کوچک چرخ عقب 65
سيل گروپ کوچک چرخ عقب بلدوزر 85 اصلي ژاپني
سيل گيريبکس کوماتسو اصلي
سيل لاستيکي گيريبکس لدر ضد ال 50تيراژه
سيل مخصوص چرخبيل کوماتسو 200-6 اصلي
سيل مخصوص گيريبکس لدر 400-3 کومتسو اصلي
سيل مندل لدر 600 کوماتسو اصلي
سيل مندل لدر 600 کوماتسو اصلي
سيل مندل لدر 600 کوماتسو اصلي
سيل واسطه طبقه پمپ هيدروليک کوماتسو
سيل کارير چرخ 920 کاترپيلار-WG
سيل کارير چرخ 920کاترپيلار-WG
سيل کروپ کوچک چرخ عقب 751
سيل کنترل پشت پمپ هيدروليک اصلي
سيل کوچک ترمز دستي 1-470 اصلي
سيل کوچک توربين لدر ضد ال50 تيراژه
سيل کيت پدال ترمز لدر 600-3 اصلي
سيل کيت پمپ مادر بيل 240 ولوو پاور سيل - کره
سيل کيت چرخ دامپتراک 320-3 تا
سيل کيت چرخ470 اصلي
سيل کيت گيريبکس 155 سري 27000 اصلي
سيلندر داخل چرخ استوک WA500-1
سيلندر المينيومي پمپ هيدروليک 53خربزه اي ميليمتر
سيلندر المينيومي پمپ هيدروليک 70 ميلمتر
سيلندر المينيومي پمپ هيدروليک اصلي 50 ميليمتر
سيلندر انگشتي پمپ هيدروليک بيل 200-3 جي اي سي کره
سيلندر انگشتي کامل پمپ مادر PC220-7
سيلندر پمپ حرکت 400-6 اصلي ژاپن
سيلندر پمپ حرکت W90
سيلندر پمپ سايز46/6 اصلي
سيلندر پمپ سروو دامپتراک 42 ميليمتر
سيلندر پمپ هيدروليک 42
سيلندر پمپ هيدروليک 42 اصلي
سيلندر پمپ هيدروليک 60 ميليمتر کوماتسئپو کسنت
سيلندر پمپ هيدروليک 90 طه 50م م
سيلندر پمپ هيدروليک بيل کوماتسو 400-6
سيلندر پمپ هيدروليک طه 60 م م بزرگ
سيلندر پمپ هيدروليک مادر بيل کوماتسو اصلي
سيلندر پمپ هيدروليک مادر بيل کوماتسو اصلي
سيلندر پيستون جهت گيريبکس 90 و 120 کسنت
سيلندر ترمز چرخ بيل 912 ليبهر اصلي
سيلندر ترمز کامل داخل چرخ 1 و 3/4
سيلندر جهت گيربکس600 اصلي استوک
سيلندر جهت گيريبکس (عقب و جلو) بلدزر 155 - ASP
سيلندر جهت گيريبکس لدر 530 هپکو اصلي استوک
سيلندر خربزه اي کوماتسو 58 ميليمتر
سيلندر دنده 2 لدر ضد ال50 تيراژه
سيلندر زنجير سفت کن دي 6 سي جي ار
سيلندر زنجير سفتکن 155 ETP
سيلندر زنجير سفتکن دي7
سيلندر گيريبکس لدر 988 کاترپيلار اصلي استوک
سيلندر گيريبکس(قابلمه) لدر 560 بي اصلي
سيلندر هيدروموتور حرکت بيل کوماتسو 400-6 ژاپني
سيلندر و انگشتي هيدروليک کره اي بيل ساني230
سيلندرپمپ هيدروليک 70 ميليمتر اصلي
سيلندرژاپني پمپ هيدروليک بيل کوماتسو 300-7
سيم ريپ 155 کوتاه
سيم ريپر 155 بلند و کوتاه
سيم بکسل ريگلاژ تسمه ولوو ال 120 اس
سيم ترمز دستي لدر 300-3 کوماتسو اصلي
سيم ترمز دستي لدر 988 بي اي تي ار
سيم ترمز دستي ليفتراک اف دي 50 کوماتسو اصلي
سيم ترمز دستي ليفتراک کوماتسو FD50-5 ايراني
سيم ترمز دستي988 بي طه
سيم تسمه سفت کن اصلي120
سيم تعويض دنده لدر W120 کوماتسو طر
سيم جهت گيريبکس کوماتسو W90 اصلي
سيم جهت گيريبکس کوماتسو W90 طه
سيم جهت لدر W120 و تعويض دنده W90 کوماتسو ايراني
سيم جهت لدر W120 و تعويض دنده W90 کوماتسو ايراني
سيم خاموش کن دامپتراک طه 325-5
سيم خاموش کن موتور GD 705 R2 طر
سيم خاموش کن ولوو ايران
سيم خاموشکن دامپتراک اج دي 325 کوماتسو
سيم دنده ( جهت ) لدر 988 بي اي تي ار
سيم دنده 155
سيم دنده 155 کوماتسو سريال 51000 - اصلي
سيم دنده 155 کوماتسو سريال 51000 - طر
سيم دنده D8Nايراني
سيم دنده H65 ايراني
سيم دنده گريدر کاترپيلار طه
سيم دنده گيريبکس 155 ايراني
سيم دنده لدر 988 بي اي تي ار
سيم دنده لدر988 کاترپيلار طر
سيم دنده نيو هلند
سيم دور موتور دامپتراک 325-5 اصلي کوماتسو
سيم فرمان 155 سريال51000 اصلي
سيم فرمان 155 طه سريال51000
سيم گاز 120 کوماتسو اصلي
سيم گاز 155
سيم گاز 260 لودر کوماتسو
سيم گاز 300 اصلي کوماتسو
سيم گاز 560Bطه
سيم گاز 90 ايراني
سيم گاز 90 کوماتسو اصلي
سيم گاز 936 کاترپيلار سي جي ار ايتاليا
سيم گاز H65 ايراني
سيم گاز W120 ايراني قرمز
سيم گاز اصلي لودر کوماتسو 500-1
سيم گاز بلدزر 751 هپکو
سيم گاز بلدوزر کوماتسو 85 اصلي
سيم گاز بيل 912 طه
سيم گاز بيل 912 ليبهر اصلي
سيم گاز بيل بکهو ولو بي ال 71
سيم گاز بيل پي سي 5-220 ايران
سيم گاز بيل مکانيکي زوم لاين 330
سيم گاز در W120 ايراني
سيم گاز دستي بلدوزرکوماتسو85
سيم گاز دستي لدرولوو ايراني
سيم گاز فابريک لدر کوماتسو 470-3اصلي
سيم گاز گريدر 661 کوماتسو
سيم گاز لدر 470-1 اصلي کوماتسو
سيم گاز لدر 500 طبق نمونه درجه يک
سيم گاز لدر 500 کوماتسو ايراني درجه يک
سيم گاز لدر 966 اف اي تي ار
سيم گاز لدر 966 اف کاترپيلار سي جي ار
سيم گاز لدر 980 اف و سي
سيم گاز لدر 988 کاترپيلار - ASP
سيم گاز لدر 988 کاترپيلار - IRAN
سيم گاز لدر 988 کاترپيلار - ITR
سيم گاز لدر 988 کاترپيلار(سري پائين) - ASP
سيم گاز لدر ضد ال 50 -اي ايکس تيراژه
سيم گاز لدر کوماتسو 600-1 اصلي
سيم گاز لدر کوماتسو 600-1 ايراني
سيم گاز لدر کوماتسو اصلي
سيم گاز لودر سان وارد
سيم گاز ليبهر 912 طه
سيم گاز کوماتسو 90 خارجي
سيم گرمکن 3408 نسوز
سيم کشي لودر کوماتسو 90 ايران
سيني پشت چرخ جلو 155 طر
سيني جلو زير موتور ولوو ال120 استوک
سيني جلو موتور 102 اصلي
سيني دريچه دار سمت چپ روي زنجير 155 طر
سيني ساده روي زنجير بلدزر 155 راست
سيني فن بغل موتور 912 دويتس اس
شا فت واتر پمپ 355-ETP
شاتون موتور کمنز KTA50 استوک
شارژ پمپ هيدروليک اصلي600-3
شارژ پمپ(سروو) ته پمپ فرمان و ترمز دامپتراک کوماتسو - اصلي
شارژ(سوئيچ - سروو) پمپ لدر W600-1 اصلي
شاسي استارت برزيلي
شاطون ( با پيچ و مهره ) موتور 4D120 کوماتسو - اصلي
شاطون ( بدون پيچ و مهره ) موتور 4D120 کوماتسو - اصلي
شاطون 155 استوک اصلي کوماتسو
شاطون 155 اصلي
شاطون 155 هندي
شاطون 250 کمنز اصلي
شاطون 3406 استوک اصلي
شاطون 3406 باريک ايتاليا جي ار اس
شاطون 470 اصلي کوماتسو
شاطون 470 هندي
شاطون 90 کوماتسو تايوان
شاطون 912 اصلي دوئيتس استوک
شاطون استوک 3306
شاطون ايسوزو DA 120 اکبند
شاطون پمپ باد 90و 120
شاطون پمپ باد لدر 470 کوماتسو اس
شاطون پمپ باد لدر 470 کوماتسو اصلي
شاطون پمپ باد ولو
شاطون پمپ باد950 طه
شاطون موتور 110 کوماتسو بم
شاطون موتور 140 کوماتسو اصلي استوک
شاطون موتور 3304 گژنپين باريک اس ار سي
شاطون موتور 3304 کاترپيلار گژنپين باريک اصلي استوک
شاطون موتور 3306 کاترپيلار تمام ديزل ITR
شاطون موتور 95 ال اصلي کوماتسو
شاطون موتور بلدزر تي دي 25 اصلي استوک
شاطون موتور بيل 230 ثاني - کمنز QSB اصلي
شاطون موتور دوئيتس 913 اصلي
شاطون نيسان ديزل ار اف 8استوک
شاطون ولوو l120لودر
شاطون کوماتسو 90 اصلي جديد
شاطون کوماتسو موتور125 اصلي کوماتسو
شاطون140 کوماتسو اصلي
شاطون3116 اصلي دست دوم
شافت اسبک جي ام 53
شافت ( دنده ) پمپ سروو لدر 600-3 - اصلي استوک
شافت ( راد ) جک خالي کن لدر 950 کاترپيلار اس
شافت ايل پمپ 155اصلي کوماتسو
شافت ايل پمپ بلدوزر 155 اصلي
شافت بلند پمپ سه گوش کمنز 1150
شافت بلند جلو پمپ گازوئيل 250 کمنز اصلي
شافت بلند سيلندر 42 اصلي
شافت بلند سيلندرپمپ 42 اصلي کوماتسو
شافت بلور جي ام 6V71 امريکائي
شافت بلوور جي ام بلندي 197 ميلي متر
شافت بلوور 53 امريکايي
شافت بوستر ترمز دستيWA600-1
شافت پشت موتور 140 کوماتسو طر
شافت پمپ هيدروليک 705R2طه
شافت پمپ هيدروليک 950 اي تي ار
شافت پمپ هيدروليک 950 تاس
شافت پمپ هيدروليک 950 تخ
شافت پمپ هيدروليک اصلي سر جلو PC800-7
شافت پمپ هيدروليک اصلي سر عقب PC800-7
شافت پمپ هيدروليک دي 8 کاترپيلار ايتاليايي
شافت پمپ هيدروليک گردون 12 جي
شافت پمپ هيدروليک کاترپيلار 3525 - MATRIS
شافت پي تي او کوماتسو 125 استوک
شافت پي تي او کوماتسو 125 استوک
شافت پي تي او کوماتسو 125 استوک
شافت پي تي او کوماتسو 125 استوک
شافت پينيون گردان بيل کوماتسو200-5
شافت پينيون گردان(کوتاه) 7-200پک
شافت تاج خروسي فرمان کوماتسو 120 اصلي
شافت توربين 155 اي تي پي
شافت توربين 90 طه
شافت توربين 950 رم
شافت توربين بلدزر 155 کوماتسو طر
شافت توربين لدر 90 کوماتسو اصلي
شافت توربين لدر 950 کاترپيلار سي جي ار
شافت توربين لدر W120 کوماتسو کسنت
شافت توربين ليفتراک اف دي 50-5 طر
شافت توربين950ايتاليا
شافت جغجغه لدر ضد ال50 تيراژه
شافت جلوي پمپ دووK3V112
شافت جهت120و90 با جا پيستوني طه
شافت جک پاکت کوماتسو 200-7
شافت جک جلو 155 اس
شافت جک طبق نمونه
شافت چرخ بيل کوماتسو 7-200
شافت چرخ جلو 155 اصلي کوماتسو
شافت چرخ جلو کوماتسو 155 ترک
شافت چرخ لدر 966-C کاترپيلار - CGR
شافت دنده 2 و 3 گيريبکس لدر 90 و 120 کوماتسو کسنت
شافت دنده برنجي گردون گريدر 661 کوماتسو
شافت دنده چرخ 950 اي تي ار
شافت دنده گردون گريدر 14 جي-سي جي ار
شافت دنده هرزگرد 3056E استوک
شافت دنده هرزگرد 3056E ترک
شافت دنده يک کوماتسو85 اصلي
شافت روليک 155 اصلي
شافت روليک کاترپيلار دي 6
شافت زنجير سفت کن بيل کامل
شافت سر پمپ گازوئيل کمنز 1150
شافت سه پيچ پي تي او D65
شافت سوپر 600-3 پک
شافت سيني جلو ليفتراک FT50-5
شافت سيني جلو موتور کوماتسو 90و120 اصلي
شافت سيني جلو موتور کوماتسو W90/120 - کسنت
شافت ضربه گير عقب موتور HD325-5 کوماتسو ايراني
شافت عقب پمپ مادر بيل دوو اصلي
شافت قرقره انژکتور کمنز 1150
شافت قرقره سوپاپ 1150 امريکائي
شافت گردون گريدر 140 جي ايراني
شافت گيربکس 3-470 اصلي
شافت گيربکس 3-470 طه
شافت گيربکس ليبهر سبک سنگين 912
شافت ليوربالابر تانک هيدروليک 950 کاترپيلار طه
شافت ليورخالي کن تانک هيدروليک 950 کاترپيلار طه
شافت مرکزي پشت موتور بلدزر هپکو 731 نو اصلي
شافت مرکزي سيلندر پمپ حرکتبيل کوماتسو 400-6 اصلي
شافت موتور 1-450 طه
شافت هرزگرد پمپ باد کاترپيلار c6.6
شافت هرزگرد فن کمپرسور xp600
شافت هرزگرد(نافي)ايل پمپ 3304/06 اي تي ار
شافت و بلبرينگ پمپ حرکت 751 اصلي
شافت و پره کاتريج سوپر موتور 3306 کاترپيلار طر
شافت و دنده پمپ سه گوش 3304/6کاترپيلار اي تي ار
شافت واتر پمپ 120 ته
شافت واتر پمپ 155 رم
شافت واتر پمپ 90
شافت واتر پمپ کوتاه
شافت واتر پمپ 155
شافت واتر پمپ 3306 تمام ديزل ايتاليا
شافت واتر پمپ 355 ته
شافت واتر پمپ 470 رم
شافت واتر پمپ 53
شافت واتر پمپ 6D140 ايراني
شافت واتر پمپ D8N ايتاليا
شافت واتر پمپ ETP-155
شافت واتر پمپ ITR-938G
شافت واتر پمپ دي 8 ان=3406=اي تي ار
شافت واتر پمپ لدر 120 کوماتسو اصلي
شافت واتر پمپ لدر 470-1 طه
شافت واتر پمپ موتور 3306 عراقي بلند
شافت واتر پمپ موتور کمنز KT38 - طر
شافت واتر پمپ کاترپيلار قديمي سي جي ار
شافت واتر پمپ کمنز کا تي 1150 اصلي
شافت واتر پمپ کمنز250 طه
شافت واترپمپ KTA50 اصلي
شافت واترپمپ پرسي(بلند) موتور کاترپيلار 3306 -ITR
شافت واترپمپ موتور 95 ال بيلي ژاپني اصلي
شافت واسطه پمپ حرکت 65 طه
شافت وبوش گاز پمپ گازوئيل 3304طر
شافت وپره سوپر 155 اصلي کوماتسو
شافت وپره سوپر وکيت لودر کوماتسو 600-1
شافت ودنده ايل پمپ دي 8 ان ايتاليا
شافت ودنده ايل پمپ کاترپيلار اي تي ار
شافت کارير چرخ ITR -966F
شافت کارير دوطبقه 600 اصلي کوماتسو
شافت کامل جهت با پيستون ايراني
شافت کلاج گيريبکس لدر 300 کوماتسو اصلي
شافت کوبلينگ موتور 250 کمنز پي اي
شافت کوپلينگ پمپ بيل 220-2
شافت کوتاه پمپ سيلندر42 اصلي
شافت کوتاه سيلندر 42 اصلي کوماتسو
شافت(هزارخاري)پشت موتور 125 کوماتسو طر
شافت6 پيچ ته هواساز کمپرسور 750
شاقولي شير هيدروليک اصلي 155
شانه اي پمپ گازوئيل
شانه پمپ گازوئيل 3406 استوک
شانه(راک) تعويض دنده لودر CGR - 988B
شبکه افترکولر 3306
شبکه رادياتور بلدوزر 85 کومتسو اصلي کمربند دار
شبکه رادياتور دي 6 با گارد جلو وعقب
شبکه رادياتور دي 8 ان باک مشکي ترک
شبکه رادياتور دي8 ان ترک باک قرمز
شبکه رادياتور لدر زنجيري 977-کا اصلي
شش پري پمپ کمنز طه
شلنگ برگشت گازوئيل
شلنگ برگشت کولر روغن موتور کاترپيلار 3056E
شلنگ رفت کولر روغن موتور کاترپيلار 3056E
شمع گرم کن ژاپني
شمع گرم کن ژاپني ايسوزو
شمع گرم کن کوماتسو 155 طه
شمع گرمکن 155 ژاپني
شمع گرمکن PT145
شمع گرمکن امريکاي اف پي
شمع گرمکن ديزا
شمع گرمکن ژاپني سي ال سي
شمع گرمکن ليفتراک اصلي
شمع گرمکن موتور 108 کوماتسو اصلي
شمع گرمکن موتور پرکينز 12 ولت طه
شمع گرمکن ميتسوبيشي جرثقيل
شمع گرمکن کا اس کا
شمع گرمکن کاترپيلار اي تي ار
شمع گرمکن کاترپيلار ايراني
شمع گرمکن کاترپيلار ژاپني
شمع گرمکن کوماتسو موتور 108 اصلي
شناور باک گازوئيل بلدوزر 65 اصلي
شنگير بيروني بلدزر کوماتسو 155-چپ- ايراني درجه يک
شنگير داخلي بلدزر کوماتسو 155-راست-ايراني درحه يک
شنگير روليک دوسان
شنگير روليک کاترپيلار D8K ايران
شنگير زنجير بيل 220/200-5/6/7 کوماتسو - پک
شنگير زنجير بيل 220/200-5/6/7 کوماتسو - طر
شير برقي 12ولت

اطلاعات تماس

 • شناسه آگهی : 25339
 • تاريخ ثبت آگهي : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
 • آخرين بروز رساني : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 • تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
 • بازدید : 2255
 • نام مسئول : قنادی اف-محمدی
 • تلفن همراه : 09120316900
 • تلفن ثابت : 03137887474-03137887764
 • فکس : 03137887575
 • ایمیل : info@technopart.ir
 •   موقعیت :  اصفهان اصفهان
 • اتوبان ذوب آهن 1000متر بعد از زندان
نقشه آگهي

نقشه اي براي اين آگهي ثبت نشده است
ارسال پیام به آگهی دهنده

نام :
ایمیل :
شماره تماس :
موضوع :
پیام :
CAPTCHA Image


Loading...
لطفا تمامي فيلدها را تکميل نماييد
کد امنيتي وارد شده صحيح نمي باشد
ايميل وارد شده معتبر نيست
پیام شما ارسال شد، لطفا منتظر پاسخ باشید.

آگهی های مرتبط

یدک ماک فرشید | فروش لوازم و قطعات انواع کامیون

تهیه وتوزیع لوازم یدکی کامیون ماک، دانگ فنگ، هوو پخش ...

۹۸/۰۵/۳۰   ●   ۹۸/۰۷/۲۵

پمپ و انژکتور دیزلی نسل جدید وقدیم

تهیه و توزیع انواع پمپ وانژکتور و خدمات فنی فروش پم ...

۹۸/۰۴/۰۹   ●   ۹۸/۰۷/۰۹

فروش گوشه تیغ بلدوزر

یک جفت گوشه تیغ بلدوزر کوماتسو 355 اصل ژاپنن کار نکر ...

۹۸/۰۳/۲۸   ●   ۹۸/۰۶/۲۸

بلبرینگ انصاری | فروش انواع بلبرینگ

فروشگاه انصاری مركز واردات، تامين كننده و بورس انوا ...

۹۸/۰۵/۳۰   ●   ۹۸/۱۰/۰۱

قطعات و لوازم یدکی موتور پرکینز، تراکتور فرگوسن کلبن اشمیت آلمان

- ماشین تراکتور نماینده انحصاری و عرضه کننده قطعات ا ...

۹۸/۰۵/۳۰   ●   ۹۸/۰۹/۰۶

نمایندگی قطعات اصلی یدکی بادسان کلبن اشمیت

ماشین تراکتور عرضه کننده انحصاری محصولات کلبن اشمی ...

۹۸/۰۵/۳۰   ●   ۹۸/۰۹/۰۶

قطعات و لوازم نوار نقاله /رولیک بلبرینگ تعویضی/نوار نقاله سهند/رولیک/

رولیک /رولیک پرسی /رولیک معمولی/ رولیک تفلونی / رولیک ...

۹۸/۰۵/۳۱   ●   ۹۸/۰۶/۳۱

لوازم یدکی بیل ،لوازم لودر ، قطعات بلدوزر ، لیفتراک ،دامپتراک

فروشگاه تکنو پارت فروشنده قطعات ماشین الات راهسازی ...

۹۸/۰۵/۳۱   ●   ۹۸/۰۶/۳۱

بوش موتور قائم

فروش تولیدات کیهان صنعت قائم در اصفهان ارائه دهنده ا ...

۹۸/۰۵/۳۱   ●   ۹۸/۰۶/۳۱

تکنو پارت : فروشنده لوازم یدکی انواع ماشین آلات راهسازی ، معدني

تکنو پارت : فروشنده لوازم یدکی انواع ماشین آلات راهس ...

۹۸/۰۵/۳۱   ●   ۹۸/۰۶/۳۱

فروشنده قطعات بیل مکانیکی

ياتاقان ميبا موجود است. با قیمت توافقی استارت دينا ...

۹۸/۰۵/۳۱   ●   ۹۸/۰۶/۳۱

فروش انواع باطری لیفتراک

لیفت سنتر عرضه کننده بهترین باطری لیفتراک برقی و شار ...

۹۸/۰۵/۳۱   ●   ۹۸/۰۶/۳۱

مرکز فروش قطعات استوک

مرکز فروش قطعات استوک فروش موتور گیربکس دیفرانسیل ا ...

۹۸/۰۵/۳۱   ●   ۹۸/۰۶/۳۱

بلبرینگ حصیری توربین لودر ولوو L120 با بوش بلبرینگ

فروشگاه بلبرینگ انصاری مرکز واردات، پخش و بورس انوا ...

۹۸/۰۵/۳۰   ●   ۹۸/۰۶/۳۰

چسب واشر ساز ویکتور راینز

پخش چسب مشکی واشر ساز ویکتور راینز(victor reinz) با هولوگر ...

۹۸/۰۵/۳۰   ●   ۹۸/۰۶/۳۰

دسته بندی آگهی ها