تاور کرین

تاورکرین ( tower crane ) چیست ؟ تاور کرین نوعی جرثقیل برج سازی است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. اغلب تاورکرین (جرثقیل برجی) جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاور کرین در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می شود . ارتفاع اغلب این جرثقیل ها به 100 feet می رسد  و از طریق راه دور نیز می توان آن ها کنترل نمود. یک تاورکرین از قسمت های زیر تشکیل شده است: 1- پایه  تاورکرین : یک صفحه بتونی بزرگ که برای پشتیبانی استفاده می شود. 2- ارتباط پایه دکل: این قسمت به تاور کرین پتن اجازه ارتفاع گیری را می دهد. 3- قسمت چرخشی : قسمت چرخشی تاور کرین پتن شامل چرخ دنده و موتور است که سبب چرخش جرثقیل  می شود. 4- قسمت بالای چرخ دنده :  که خود شامل بازوی افقی بزرگ ، بازوی افقی کوچک و اتاقک کنترل می شود.

فیلتر:
158 مورد

تاور کرین