کارخانه آسفالت

کارخانه آسفالت چیست ؟ تأسیساتی را که از مخلوط آسفالتی برای پوشش آسفالت داغ استفاده می نماید ، کارخانه آسفالت می نامند . کارخانه های آسفالت به شرح زیر نامگذاری می شوند : کارخانه های آسفالت معمولی ، کارخانه های آسفالت نیمه اتوماتیک ، کارخانه های آسفالت تمام اتوماتیک . همچنین کارخانه های آسفالت از نظر استقرار در نو نوع ثابت و قابل جابجایی تولید و به فروش می رسند. در حال حاضر با توجه به چگونگی تولید آسفالت سه نوع کارخانه آسفالت سازی وجود دارد : کارخانه آسفَالت متناوب ، کارخانه آسفالت مخلوط پیوسته ، کارخانه  آسفالت بشکه دار

فیلتر:
97 مورد

کارخانه آسفالت